+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Aktualności

 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE DEZYNFEKCJI UJĘCIA WODY W RĘBOWIE
Informujemy, że w związku ze stwierdzrdzeniem bakterii z grupy coli w sieci wodociągowej w miejscowości Rębowo, w dniu 12.02.2019r. od godz. 10.00 nastąpi 24-godzinna przerwa w dostawie wody, związana z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji ujęcia i sieci wodociągowej.
Woda do spożycia dowożona będzie przez pracowników Zakładu w zbiorniku w godz. od 11.00 do 13.00 do czasu poprawy jej jakości. Najbliższy punkt poboru wody zdatnej do spożycia znajduje się w Karżnicy i Nowej Dąbrowie. Za utrudnienia przepraszamy. 
 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE DEZYNFEKCJI UJĘCIA WODY W WARCIMINIE KOL.
Informujemy, że w związku ze stwierdzrdzeniem bakterii z grupy coli w sieci wodociągowej w miejscowości Warcimino kol., w dniu 12.02.2019r. od godz. 11.00 nastąpi 24-godzinna przerwa w dostawie wody, związana z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji ujęcia i sieci wodociągowej.
Woda do spożycia dowożona będzie przez pracowników Zakładu w zbiorniku ok. godz.15.00 do czasu poprawy jej jakości. Najbliższy punkt poboru wody zdatnej do spożycia znajduje się w Żychlinie i w Runowie.
Za utrudnienia przepraszamy. 


 

INFORMACJA W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 11.06.2018R.
Cena  za 1 m3 wody 2,63 zł netto 2,84 zł brutto
Cena za 1 m3 ścieków 3,85 zł netto 4,16 zł brutto

 
Opłata abonamentowa gospodarstwa domowe              netto             brutto
odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza              3,20 zł             3,46 zł
odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody              2,97 zł             3,21 zł
Opłata abonamentowa pozostali odbiorcy    
odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza               4,18             4,51
odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody               3,77             3,49

obowiązujące stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dodano: 11.06.2018 Elwira Szewczyk
 

 
 INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE
INFORMACJA RODO
Dodano 23.05.2018r. MW


DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO
Decyzja Dyrektora RZGW w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodano:15.05.2018r. ES

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 28.10.2016r. 
PODAJ ADRES E-MAIL, BY OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY!!!
Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia systemu powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody, udostępniliśmy usługę elektronicznego powiadamiania.
W celu otrzymywania informacji wystarczy podać adres e-mail (w siedzibie Zakładu lub elektronicznie na adres zupzb@wp.pl).

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY
NA CELE INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną wydajność ujęć wodnych na terenie gminy Potęgowo oraz konieczność zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców, wprowadza się ograniczenie poboru wody z wodociągów publicznych  na cele takie jak:
- podlewanie ogrodów, sadów, trawników,
- napełnianie basenów,
- w szczególności do zabiegów chemizacyjnych upraw rolniczych.
Ograniczenie poboru wody obowiązuje w godzinach od 6.00 do 22.00.


 


Brak elementów do wyświetlenia

Aktualności
Partnerzy