+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Aktualności

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY ŁUPAWA
Łupawa


KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY - POTĘGOWO
POTĘGOWO

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY W MALCZKOWIE
MALCZKOWO
KOMUNIKA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY W GRAPICZKACH
                             

GRAPICZKI


  INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY
                         FUNKCJONOWANIU OCZYSZCZALNI NA TERENIE POTĘGOWA

KOMUNIKAT


                                          KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MALCZKOWA W
                                                    SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY
                                                                    
MALCZKOWO


                                              KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW CZERWIEŃCA I PASECZNA
                                                         W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA


                                                                                      CZERWIENIEC
                                                                                        PIASECZNO
                            

                                                               INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 10/2017 DYREKTORA ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE W DNIU 13 LISTOPADA 2017R. ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIA UDZIELENIA PRACOWNIKOM DNIA WOLNEGO OD PRACY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ TJ. ZA 11 LISTOPADA 2017R.
                                                            ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


KOMUNIKAT W PRZERWIE DOSTAWY WODY W CZERWIEŃCU I PIASECZNIE

KOMUNIKAT CZERWIENIEC
KOMUNIKAT PIASECZNO

KOMUNKAT W SPRAWIE PRZERWY DZIAŁANIA KANALIZACJI GŁUSZYNKO, GŁUSZYNO, GRAPICE


KOMUNIKAT


KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
Informujemy, że w dniu 15.09.2017r. od godz.8:00 do godz. 12:00 w Potęgowie na ulicach Wiejska, Szkolna, Głuszyńska, Szeroka oraz w Nowym Skórowie nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.


KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
Unformujemy, że w związku z potrzebą wymiany zaworu głównego w budynku nr 34 w Łupawie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27 lipca od godz. 7:00 do godz. 11:00. Najbliższy punkt poboru wody (zdrój uliczny) znajduje się w Malczkowie po prawej stronie drogi dojazdowej do tartaku, przed bramą wjazdową do firmy Alunofenotherm. Za utrudnienia przepraszamy.

 
PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 28.10.2016r. 
PODAJ ADRES E-MAIL, BY OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY!!!
Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia systemu powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody, udostępniliśmy usługę elektronicznego powiadamiania.
W celu otrzymywania informacji wystarczy podać adres e-mail (w siedzibie Zakładu lub elektronicznie na adres zupzb@wp.pl).

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY
NA CELE INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną wydajność ujęć wodnych na terenie gminy Potęgowo oraz konieczność zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców, wprowadza się ograniczenie poboru wody z wodociągów publicznych  na cele takie jak:
- podlewanie ogrodów, sadów, trawników,
- napełnianie basenów,
- w szczególności do zabiegów chemizacyjnych upraw rolniczych.
Ograniczenie poboru wody obowiązuje w godzinach od 6.00 do 22.00. 


Brak elementów do wyświetlenia

Aktualności
Partnerzy