+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Wodociągi i kanalizacje

"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..."

(z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)

Aktualności
Partnerzy